CENÍK SLUŽEB

Cena kompletních projektových prací by měla být vyčíslena na 3-5 % z celkové rodinného domu.

I přesto jsme naše ceny upravili jako pevné částky v této tabulce.

Ceník novostaveb rodinného domu

Velikost RD    malý dům
do 100m2
  střední dům
do 150m2
  velký dům 
 nad 150m2
             
Architektonická studie 
* (přerýsování a úpravy přineseného návrhu)
  8.000 Kč
(4.000 Kč)
  10.000 Kč
(5.000 Kč)
  12.000 Kč
(6.000 Kč)
             
Vizualizace ve 3D   5.000 Kč   6.000 Kč   7.000 Kč
             
Projektová dokumentace
* pro ohl. st. / st. pov.
  22.000 Kč   25.000 Kč   28.000 Kč
             
Projektová dokumentace pro územní řízení   3.000 Kč   3.000 Kč   4.000 Kč
             
PENB
* nezbytný k vydání stavebního povolení
  3.600 Kč   4.000 Kč   4.600 Kč
             
Vyřízení stavebního povolení / ohlášení stavby*   8.000 Kč   8.000 Kč   10.000 Kč
             
Příplatek za nízkoenergetický dům   10.000 Kč    10.000 Kč    10.000 Kč
             
Příplatek za pasivní dům   15.000 Kč   15.000 Kč   15.000 Kč

* Nutné položky pro kladné vyřízení ohlášení stavby a stavebního povolení

K těmto cenám je ještě třeba si připočíst:

Projekt přípojky vody: * 2.500 Kč

Projekt přípojky kanalizace: * 2.500 Kč

Projekt přípojky plynu: * 2500 Kč

Projekt přípojky elektra: * 2.500 Kč

Výškopisné zaměření terénu: * dle velikosti pozemku cca 3.000 Kč - 5.000 Kč

Radonový průzkum: * cca 2.400 Kč

Ostatní objekty na pozemku:

- návrh plotu, zastřešené stání 3.000 Kč

- samostatně stojící garáž, zahradní domek 5.000 Kč

Pozn. Projekty rekonstrukcí RD – cena cca 80% ceny novostavby