NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Pojmy nízkoenergetický a energeticky pasivní rodinný dům se dnes stále více dostávají do povědomí lidí, kteří přemýšlí o novostavbě rodinného domu. Stavby nízkoenergetických domů jsou v České republice stále více rozšířené. Tyto domy díky kvalitním tepelněizolačním materiálům navrženým v obálce budovy, rekuperaci tepla, solárně-termickým kolektorům, tepelným čerpadlům, fotovoltaickým panelům a dalším novějším technologiím mají minimální příjem energie, za kterou měsíčně musí platit. Proto zájem o tyto domy ze strany klientů, projektantů i stavebních firem stále vzrůstá. Stavbě nízkoenergetického a pasivního domu předchází však důkladná projektová příprava.

1. PENÍZE AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Cena za energie – srovnání

Typ domu   Nízkoenergetický dům
Týn nad Bečvou
  Klasický rodinný dům
Lipník nad Bečvou
         
Vytápěná plocha   160 m2   155 m2
         
Vytápění / Teplá voda   14.000 Kč/rok
Tepelné čerpadlo
  36.000 Kč/rok
Plynový kotel
         
Elektřina   15.000 Kč/rok   20.000 Kč/rok
         
Voda   0 Kč/rok
Vlastní studna
  9.000 Kč/rok
         
Energie celkem   29.000 Kč/rok   65.000 Kč/rok

Vstupní náklady na novostavbu

Nejlevnější jsou standardní zděné domy, ale ty jsou obvykle energeticky náročné. Jejich vlastnosti do určité míry vylepší zateplení, avšak polystyrenový plášť nenahradí koncepční a komplexní energeticky úsporný projekt. Relativně nižší vstupní investice na jejich výstavbu se odrazí v částkách za spotřebovanou elektrickou energii a plyn.

Vstupní náklady nízkoenergetického domu nejsou však o tolik vyšší v porovnání se vstupními náklady klasického domu.
Jedná se pouze o:  

-  navýšení tloušťky izolací v obálce budovy                                                                                  
- kvalitní výplně otvorů – okna a dveře,
- rekuperace tepla, které bychom ztratily větráním
- alternativní zdroj vytápění – tepelné čerpadlo nebo solární kolektory,které postačí k ohřevu vody pro vytápění, přičemž nám odpadá realizace přípojky plynu, kotel.

Relativně vyšší náklady na novostavbu nízkoenergetického domu se však jeho chytrému majiteli za pár let začnou vracet do jeho peněženky a každý další rok pouplynutí doby návratnosti už budete jen šetřit a šetřit. Ceny pasivních domů se většinou pohybují od 3,5 – 7 mil korun a vyšší náklady ve srovnání s běžným domem se na úsporách vrátí za 12 až 15 let.

2. VÝHODY NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Tyto domy zaručují svému obyvateli komfortní a příjemné bydlení, které je energeticky nenáročné.
Navíc si představte ty největší nároky na pohodu vnitřního prostředí, příjemnou teplotu v horkých letních dnech i v těch největších mrazech, stálý pocit čerstvého vzduchu, ale bez průvanu, který vzniká při větrání. Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po většinu roku
Nízkoenergetické domy mají celkem krátkou dobu návratnosti. Proto je jejich výstavba na území ČR stále rozšířenější. V blízké budoucnosti můžeme očekávat, že podobně jako v Německu budoui povoleny novostavby už jen nízkoenergetických, pasivních a později jen „nulových“ domů (předpoklad od roku 2020 dle směrnice EU o energetické náročnosti budov).
I počet pasivních domů na území ČR stále roste. První pasivní dům byl v ČR postaven v roce 2005 a k únoru 2010 evidujeme první nulový dům postvený u Valašského Meziřičí.

Nízkoenergetický dům (NED)
Norma ČSN 73 0540 popisuje nízkoenergetický dům jako budovu s měrnou roční potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/m2. Takto nízkou potřebu tepla na vytápění dosáne RD kvalitní tepelnou izolací, rekuperací tepla, otopnou soustavou s využitím obnovitelných zdrojů tepla.

Energeticky Pasivní dům (EPD)
Norma předepisuje max. roční měrnou potřebu těcht domů na 15 kWh/m2. Základní požadavky pasivního domu jsou kvalitní tepelná izolace, speciální okna a okenní rámy, naprostá vzduchotěsnost budovy, vysoce účinná rekuperace tepla z odváděného vzduchu a teplovzdušné vytápění. Současně celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. Energie pro spotřebiče) nemá u těchto domů překračovat 120 kWh/(m2a).

Nulový dům (dům s téměř nulovou potřebou energie)

Domy blízké budoucnosti dostaly název nulový dům (dům s nulovou potřebou energie). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. navýšením plochy fotavoltaických panelů. Za nulové domy jsou považovány již s roční potřebou tepla menší než 5 kWh/(m2a).
Dalším navýšením vnějších tepelných zisků je možné dosáhnout i takového stavu, kdy je možné kompletně pokrýt potřebu domu a ještě dodávat elektrickou energii nebo teplo do rozvodné sítě. Zde je používán termín Dům s přebytkem tepla neboli Aktivní dům.