Výše podpory k programu Zelená úsporám

Dotaci Vám spočítáme ZDARMA

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření:
čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
Aktuální výši dotace naleznete na : http://www.novazelenausporam.cz/ - VÝŠE PODPORY

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů (tedy dle dosažené podoblasti B.1 nebo B.2).

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduch

Kontakt

Projekty Zelená úsporám
Ing. Veronika Studynková
Kabelíkova 2408/4
750 02 Přerov 2
+420 608 860 767

Potřebujete poradit?

+420 608 860 767

Nonstop infolinka

TOPlist